สวัสดียินดีต้อนรับสู่แพลตฟอร์ม iSteelThai เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนฟรี

การจัดการบัญชีย่อย

 

ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลบัญชีย่อย,การจัดการบัญชีย่อย,การตั้งค่าบัญชีย่อย,บัญชีสมาชิก


1. หน้าแสดงรายชื่อบัญชี

image.png

                                                ภาพ: แสดงรายชื่อบัญชี


2. คลิก "เพิ่มรายชื่อบัญชี" กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และเลือกประเภทธุรกรรมที่ต้องการดำเนินการในบัญชีนี้

image.png                                                       ภาพ: การเพิ่มข้อมูลบัญชีย่อย