สวัสดียินดีต้อนรับสู่แพลตฟอร์ม iSteelThai เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนฟรี

วิธีรับมอบสินค้า

 

ขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าและรับสินค้า

 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าและรับสินค้า จะมี 3 ช่องทาง คือ

1.   ลูกค้าเดินทางไปรับมอบสินค้าด้วยตนเอง

2.   รับมอบสินค้าจากผู้ขายโดยตรง

3.   รับมอบสินค้าจาก iSteelThai 

โดยขั้นตอนวิธีการทางช่องทางต่างๆ นั้น มีดังนี้

 

 

1)  ลูกค้าเดินทางไปรับมอบสินค้าด้วยตนเอง

 

t01.png


เมื่อลูกค้าสร้างใบคำสั่งซื้อและชำระเงินแล้ว (หากยังไม่ได้สร้างใบคำสั่งซื้อ ดูวิธีการสร้างได้ที่นี่ คลิก : [วิธีสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ iSteelThai.com])  และได้เลือกการจัดส่งแบบ “ลูกค้ามารับสินค้าด้วยตัวเอง”   ให้ท่านดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1. คลิกเข้าที่ ศูนย์ผู้ซื้อ > การทำธุรกรรมของฉัน > รายการสั่งซื้อใบสั่งซื้อของท่านจะขึ้นสถานะ “การยืนยันที่รอดำเนินการ  หมายถึง  รอการยืนยันใบคำสั่งซื้อและการชำระเงินจากทาง iSteelThai เมื่อผ่านการยืนยันแล้ว จะขึ้นสถานะ “การขนส่ง” ให้ท่านกดที่ [จัดส่งสินค้าด้วยตนเอง]

001.jpg

 

 

2. ให้ท่านกรอกข้อมูลการรับสินค้า หากท่านมีการรับสินค้าเป็นครั้งแรก จะต้องลงทะเบียนคนขับรถรับสินค้าก่อน โดยคลิกเข้าที่ “ศูนย์ผู้ซื้อ > การจัดการการจัดส่งสินค้า > ข้อมูลผู้ขนส่ง  โปรดกรอกข้อมูลคนขับรถให้ครบถ้วน แล้วกด [บันทึก]

002.jpg

 

หลังจากนั้นคลิกเข้าที่ ศูนย์ผู้ซื้อ > การทำธุรกรรมของฉัน > รายการสั่งซื้อ อีกครั้ง ให้ท่านเลือกวัน-เวลาที่ต้องการจะมารับมอบสินค้าจากผู้ขาย จากนั้นกด [บันทึก] และกดยืนยันอีกครั้งเพื่อส่งแผนรับมอบสินค้าแก่ผู้ขาย

 

3. เมื่อผู้ขายได้รับทราบและกดตกลงตามแผนรับมอบสินค้าแล้ว

- ระบบจะมีการแจ้งเตือนที่กระดิ่งข้อความ 

- สถานะของใบคำสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็น “ได้รับการยืนยันแผนการ

- เมื่อสถานะได้เปลี่ยนเป็น “เพื่อตรวจสอบ” ให้ท่านพิมพ์ใบตราส่งสินค้า โดยกดที่ [พิมพ์ใบรับรอง(Bill of Ladding-ผู้ซื้อ)]

-เดินทางไปรับมอบสินค้ากับผู้ขายได้ตามแผนรับมอบสินค้า

**โปรดนำใบรับรอง(Bill of Ladding-ผู้ซื้อ) ไปด้วย  เพื่อให้ผู้ขายเซ็นชื่อ

003.jpg

 

004.jpg

 

 

4. เมื่อท่านเดินทางรับมอบสินค้าแล้ว ทางผู้ขายจะอัพโหลดหลักฐานการรับมอบต่างๆ เพื่อให้ทาง iSteelThai ตรวจสอบ สถานะใบคำสั่งซื้อจะขึ้นว่า “ต้องการตรวจสอบ”

005.jpg

 

 

และเมื่อทาง iSteelThai ตรวจสอบหลักฐานทุกอย่างแล้ว สถานะใบคำสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็น “สำเร็จ”  หมายความว่า ท่านได้ดำเนินการสั่งซื้อเสร็จสิ้นขั้นตอนทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอขอบพระคุณที่ใช้บริการเป็นอย่างสูง

 

006.jpg

 2)  รับมอบสินค้าจากผู้ขายโดยตรง


t02.png


เมื่อลูกค้าสร้างใบคำสั่งซื้อและชำระเงินแล้ว (หากยังไม่ได้สร้างใบคำสั่งซื้อ ดูวิธีการสร้างได้ที่นี่ คลิก : [วิธีสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ iSteelThai.com])  และได้เลือกการจัดส่งแบบ “การจัดส่งสินค้าโดยผู้ขาย”   ให้ท่านดำเนินการดังต่อไปนี้


1. คลิกเข้าที่ ศูนย์ผู้ซื้อ > การทำธุรกรรมของฉัน > รายการสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อของท่านจะขึ้นสถานะ “การยืนยันที่รอดำเนินการ  หมายถึง  รอการยืนยันใบคำสั่งซื้อและการชำระเงินจากทาง iSteelThai เมื่อผ่านการยืนยันแล้ว จะขึ้นสถานะ “การขนส่ง” ให้ท่านกดที่ [จัดส่งสินค้ากับ isteel] (ข้อความขึ้นผิด จริงๆ คือ “จัดส่งสินค้าโดยผู้ขาย”)

001.jpg 

 

2. ให้ท่านตรวจสอบข้อมูลสินค้า (โปรดระวัง หากมีสินค้าที่จะรับมากกว่า 1 ใบคำสั่งซื้อ โปรดคลิกที่ [เพิ่มสินค้า] และเลือกใบคำสั่งซื้อที่ท่านต้องการรับสินค้า เลือกได้ครั้งละ 1 ใบคำสั่งซื้อเท่านั้น) หลังจากนั้น ให้ท่านกรอกความต้องการด้านการขนส่ง คือ ระบุวัน-เวลาที่ท่านพร้อมจะรับสินค้า ผู้ขายจะมาส่งสินค้าให้ท่านตามวัน-เวลาที่ระบุไว้ในแผนการจัดส่งนี้ เสร็จแล้วกด [บันทึก] เพื่อส่งแผนการจัดส่งแก่ผู้ขาย


 002.jpg

 

เมื่อกดส่งแผนการจัดส่งแล้ว สถานะใบคำสั่งซื้อจะขึ้นว่า เพื่อการยืนยัน

003.jpg

 

 

3. เมื่อผู้ขายได้รับทราบและกดตกลงตามแผนรับมอบสินค้าแล้ว

- ระบบจะมีการแจ้งเตือนที่กระดิ่งข้อความ 

- สถานะของใบคำสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็น “ได้รับการยืนยันแผนการ

- เมื่อผู้ขายได้เดินทางมาส่งมอบสินค้าแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น “เพื่อตรวจสอบ” ให้ท่านเซ็นชื่อรับมอบสินค้าที่ “ใบตราส่งสินค้า (Delivery Note)” ของผู้ขายด้วย

- เมื่อผู้ขายได้อัพโหลดใบตราส่งสินค้าและหลักฐานการส่งมอบสินค้าให้ทาง iSteelThai แล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น “ต้องการตรวจสอบ” ขอให้ท่านได้โปรดรอการดำเนินการจากทาง iSteelThai

004.jpg

 

 

4. เมื่อทาง iSteelThai ตรวจสอบหลักฐานทุกอย่างแล้ว สถานะใบคำสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็น “สำเร็จ”  หมายความว่า ท่านได้ดำเนินการสั่งซื้อเสร็จสิ้นขั้นตอนทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอขอบพระคุณที่ใช้บริการเป็นอย่างสูง

 

005.jpg

 3)  รับมอบสินค้าจาก iSteelThai

 

t03.png


เมื่อลูกค้าสร้างใบคำสั่งซื้อและชำระเงินแล้ว (หากยังไม่ได้สร้างใบคำสั่งซื้อ ดูวิธีการสร้างได้ที่นี่ คลิก : [วิธีสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ iSteelThai.com])  และได้เลือกการจัดส่งแบบ การจัดส่งสินค้าโดย iSteel”   ให้ท่านดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1. คลิกเข้าที่ ศูนย์ผู้ซื้อ > การทำธุรกรรมของฉัน > รายการสั่งซื้อใบสั่งซื้อของท่านจะขึ้นสถานะ “การยืนยันที่รอดำเนินการ  หมายถึง  รอการยืนยันใบคำสั่งซื้อและการชำระเงินจากทาง iSteelThai เมื่อผ่านการยืนยันแล้ว จะขึ้นสถานะ “การขนส่ง” ให้ท่านกดที่ [จัดส่งสินค้ากับ isteel]

001.jpg

 

 

2. ให้ท่านตรวจสอบข้อมูลสินค้า (โปรดระวัง หากมีสินค้าที่จะรับมากกว่า 1 ใบคำสั่งซื้อ โปรดคลิกที่ [เพิ่มสินค้า] และเลือกใบคำสั่งซื้อที่ท่านต้องการรับสินค้า เลือกได้ครั้งละ 1 ใบคำสั่งซื้อเท่านั้น) หลังจากนั้น ให้ท่านกรอกความต้องการด้านการขนส่ง คือ ระบุวัน-เวลาที่ท่านพร้อมจะรับสินค้า iSteelThai จะมาส่งสินค้าให้ท่านตามวัน-เวลาที่ระบุไว้ในแผนการจัดส่งนี้ เสร็จแล้วกด [บันทึก] เพื่อส่งแผนการจัดส่งแก่ iSteelThai

002.jpg

  

เมื่อกดส่งแผนการจัดส่งแล้ว สถานะใบคำสั่งซื้อจะขึ้นว่า จะได้รับการหยิบขึ้นมา

002.jpg


 

3. เมื่อ iSteelThai ได้รับทราบและกดตกลงตามแผนรับมอบสินค้าแล้ว

- ระบบจะมีการแจ้งเตือนที่กระดิ่งข้อความ 

- สถานะของใบคำสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็น “ได้รับการยืนยันแผนการ

- เมื่อ iSteelthai ได้เดินทางมาส่งมอบสินค้าแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น “เพื่อตรวจสอบ” ให้ท่านเซ็นชื่อรับมอบสินค้าที่ “ใบตราส่งสินค้า (Delivery Note)

- เมื่อใบตราส่งสินค้าและหลักฐานการส่งมอบสินค้าได้ถูกอัพโหลดแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น “ต้องการตรวจสอบ” ขอให้ท่านได้โปรดรอการดำเนินการจากทาง iSteelThai 

003.jpg

 

 

4. เมื่อทาง iSteelThai ตรวจสอบหลักฐานทุกอย่างแล้ว สถานะใบคำสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็น “สำเร็จ”  หมายความว่า ท่านได้ดำเนินการสั่งซื้อเสร็จสิ้นขั้นตอนทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอขอบพระคุณที่ใช้บริการเป็นอย่างสูง

 

004.jpg