สวัสดียินดีต้อนรับสู่แพลตฟอร์ม iSteelThai เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนฟรี

วิธีเข้าร่วมการประมูลออนไลน์

 

การอ้างอิงแผนภูมิแบบไหล

S__29343935.jpg 

                ภาพ: ผู้ซื้อเข้าร่วมในแผนภูมิการประมูล

สมัครเพื่อเสนอราคา: ผู้ซื้อสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเริ่มเสนอราคาหรือได้เริ่มเสนอราคาในพื้นที่เสนอราคาแพลตฟอร์มหลังจากคลิกข้อมูลแล้วให้ข้ามไปที่อินเทอร์เฟซของห้องประมูล

image.png

                

                                                                   ภาพ: รายชื่อพื้นที่ประมูล

2、การตรวจสอบแพลตฟอร์ม: ผู้ซื้อคลิกปุ่มฝากเงินและอัปโหลดใบรับรองการชำระเงิน (เงินฝากจะถูกส่งต่อแบบออฟไลน์และชำระเงินและมีการอัปโหลดใบรับรองการชำระเงินบนแพลตฟอร์ม)


image.png 

               รูป หน้าการประมูล

image.png 

                ภาพ: ผู้ซื้ออัปโหลดข้อมูลประจำตัว

3、การมีส่วนร่วมในการประมูล: หลังจากที่แพลตฟอร์มได้รับการตรวจทานเงินฝากผู้ซื้อสามารถรับการแจ้งเตือนข้อความที่เกี่ยวข้องและสามารถเข้าร่วมในการเสนอราคาสำหรับการประมูล

image.png 

               ภาพ: การเสนอราคาของผู้เสนอราคาในห้องโถง

4、การเสนอราคาชนะการประมูล: เมื่อการประมูลเสร็จสิ้นผู้ชนะการประมูลสูงสุดจะประสบความสำเร็จในการชนะการประมูลและผู้ชนะการประมูลจะสื่อสารกับผู้ขายออนไลน์และชำระค่าซื้อ

5、การเรียกเก็บเงินมัดจำของแพลตฟอร์ม: เมื่อการประมูลสิ้นสุดลงแพลตฟอร์มจะคืนเงินให้กับสายการรับประกันการประมูลที่ผู้ซื้อและผู้ขายจ่ายให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย

6、 ผู้ขายจัดส่ง: เมื่อผู้ขายได้รับการชำระเงินและจัดส่งให้ใช้ปุ่มจัดส่งที่ตรงกันบนแท่น

7、ใบเสร็จรับเงินของผู้ซื้อ: เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าพวกเขาจะได้รับการยืนยันบนแพลตฟอร์ม

8、การทำธุรกรรมเสร็จสิ้น