สวัสดียินดีต้อนรับสู่แพลตฟอร์ม iSteelThai เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนฟรี

กฎกติกาของผู้ซื้อ

 

กฎการซื้อขายของผู้ซื้อ

"กฎการซื้อขายผู้ซื้อ" ("Trading Trading Rules") ฉบับนี้เป็นสัญญาระหว่างคุณกับ I Steel Thai E-Commerce Co., Ltd. สำหรับการจัดซื้อและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการเสริมที่เกี่ยวข้อง

 

โปรดอ่านกฎนี้อย่างรอบคอบคุณควรอ่านเนื้อหาของกฎด้วยแบบอักษรตัวหนา หลังจากที่คุณคลิกปุ่ม "การลงทะเบียนแบบสมบูรณ์" กฎนี้จะถือเป็นเอกสารทางกฎหมายที่มีผลผูกพันทั้งสองฝ่าย

 

บทที่ 1 ทั่วไป

 

1.1.กฎเหล่านี้ใช้กับการซื้อและขายผลิตภัณฑ์เหล็กเช่นของแพลตฟอร์ม I Steel Thai(www.isteelthai.com) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "แพลตฟอร์ม")

 

1.2.ผู้ขายประกาศต่อสาธารณชนเกี่ยวกับทรัพยากรผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อได้บนแพลตฟอร์ม

 

1.3.นอกเหนือจากคำแนะนำพิเศษในการประกาศแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงผู้ซื้อสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อสอบถามทรัพยากรการจับคู่สัญญาและสร้างแผนการรับสินค้าได้ตลอดเวลา แต่ฟังก์ชันการซื้อขายจะเปิดให้บริการเฉพาะในช่วงเวลาทำการเท่านั้น

 

1.4 เวลาทำการ:

 

1.4.1.เวลาทำการของผู้ขายคือวันทำงาน 08:30 -12:00 น. 13:00 -17:30 หากคุณไม่ได้ใช้โหมดนี้คุณสามารถปรับได้ตามตัวเลือกแพลตฟอร์ม หลังจากการปรับมีผลในวันถัดไป

 

1.4.2.แหล่งข้อมูลสำหรับการขายสามารถซื้อได้เฉพาะในช่วงเวลาทำการที่ผู้ขายกำหนด สำหรับช่วงนอกเวลาทำการสำหรับการเรียกดูเท่านั้นและไม่สามารถดำเนินการซื้อได้

 

1.4.3.สำหรับใบสั่งซื้อที่เกิดขึ้นหลัง 17:30 ของทุกวัน ระยะเวลาการชำระเงินของผู้ซื้อจะล่าช้าโดยอัตโนมัติภายใน 1 วันทำการ

 

1.4.4.เวลาทำการที่กำหนดโดยผู้ขายจะถูกต้องสำหรับแหล่งข้อมูลที่จดทะเบียนทั้งหมด

 

1.4.5.ข้อบังคับพิเศษอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชั่วโมงการซื้อขายจะต้องเป็นไปตามประกาศของแพลตฟอร์ม

 

1.5.ผู้ซื้อเห็นด้วยและยอมรับข้อกำหนดของกฎการซื้อขายของผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อ

 

บทที่ 2 การตีความคำสามัญ

 

2.1.คลังสินค้า: หมายถึงสถานที่เฉพาะที่ผู้ขายและผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เหล็กที่จดทะเบียนในแพลตฟอร์มจะถูกจัดเก็บหรือจะจัดเก็บไว้ พวกเขาต้องมีคุณสมบัติในการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องและแบ่งออกเป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนและคลังสินค้าที่ไม่ได้ทำสัญญาตามที่ระบุว่ามีการทำสัญญากับแพลตฟอร์ม

 

2.2.คลังเก็บโปรโตคอล: หมายถึงคลังสินค้าที่สามารถลงนามในสัญญาจัดเก็บข้อมูลกับแพลตฟอร์มเพื่อยอมรับกฎที่เกี่ยวข้องของแพลตฟอร์ม

 

2.3.คลังสินค้าที่ไม่ได้รับการว่าจ้าง: หมายถึงคลังสินค้าอื่นที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาจัดเก็บกับแพลตฟอร์ม

 

2.4.ร่างสัญญา: หมายถึงผู้ขายในแพลตฟอร์มที่จะขายผลิตภัณฑ์เหล็กที่ได้รับการจัดส่งในคลังสินค้า

 

2.5.การเสนอราคา: หมายถึงวิธีการขายที่ผู้ขายกำหนดให้แหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ในพื้นที่การประมูลและทำการประมูลแหล่งข้อมูลที่มีการระบุไว้โดยผู้ซื้อหลายรายภายในเวลาที่กำหนดสำหรับกฎที่เฉพาะเจาะจงโปรดดูที่ "กฎการทำธุรกรรมการเสนอราคา" ที่เผยแพร่โดยแพลตฟอร์ม

 

2.6.ร่าง: สัญญาที่มีการจัดตั้งขึ้น แต่ยังไม่มีผล

 

2.7.ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม: เป็นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม

 

2.8.สัญญามีการจัดตั้งขึ้น: หลังจากที่ผู้ซื้อยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการซื้อและการแสดงรายการสินค้าในตะกร้าสินค้าถูกต้องแล้ว สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์เหล็กและสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์เหล็กจะมีขึ้นพร้อมๆกันและสัญญายังไม่มีผลบังคับใช้

 

2.9.สัญญามีผลบังคับใช้คือสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์เหล็กและสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์เหล็กเป็นสัญญาที่มีเงื่อนไขที่ถูกต้องหลังจากที่มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วสัญญาซื้อขายเหล็กและสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์เหล็กมีผลบังคับใช้ในเวลาเดียวกันหรือที่เรียกว่า "คำสั่งซื้อ" กฎการซื้อขายศึกษาได้ที่ บทที่ 3 ของกฎเหล่านี้

 

2.10.ประกาศแพลตฟอร์ม: หมายถึงข้อกำหนดที่จำเป็นของแพลตฟอร์มเช่นกฎหมายและข้อบังคับตามการวางแผนสภาวะตลาดของแพลตฟอร์มโดยรวมและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องฟังก์ชันที่มีอยู่ของแพลตฟอร์มเป็นต้นสำหรับข้อตกลงนี้กฎแพลตฟอร์มคู่มือการให้บริการและสถานการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของแพลตฟอร์ม คำแนะนำการประชาสัมพันธ์

 

2.11.กฎของแพลตฟอร์ม: หมายถึงกฎการซื้อขายที่กำหนดโดยแพลตฟอร์มตามข้อบังคับที่บังคับเช่นกฎหมายและข้อบังคับสภาวะตลาดการวางแผนแพลตฟอร์มโดยรวมและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องรวมทั้งข้อตกลงการลงทะเบียนผู้ใช้กฎการซื้อขายผู้ขายและการซื้อ กฎการซื้อขายหลักเกณฑ์การชำระเงินคืนผู้ขายและกฎการซื้อขายการประมูล

 

2.12.ความขัดแย้งเกี่ยวกับกฎระเบียบ: ในเวลาเดียวกันถ้ากฎของแพลตฟอร์มการประกาศแพลตฟอร์มและเนื้อหาของสัญญาไม่สอดคล้องกัน ประสิทธิภาพจะถูกกำหนดจากสูงสุดไปต่ำสุดตามลำดับต่อไปนี้: การประกาศแพลตฟอร์ม, สัญญา, กฎแพลตฟอร์ม

 

บทที่ 3 การชำระเงิน

 

3.1.สืบค้นแหล่งทรัพยากร: ผู้ซื้อสามารถสืบค้นข้อมูลทรัพยากรบนแพลตฟอร์มนอกเวลาทำการซื้อขายผู้ซื้อสามารถสืบค้นข้อมูลได้เท่านั้นและไม่สามารถดำเนินการซื้อได้

 

3.2.เพิ่มในรถเข็นช็อปปิ้ง: ผู้ซื้อสามารถเลือกได้ตามกลุ่มและใส่ลงในรถเข็นสินค้า สินค้าหนึ่งชิ้นสามารถถูกผู้ซื้อหลายรายเลือกซื้อลงในรถเข็นสินค้า โดยไม่มีข้อขัดแย้ง ผู้ซื้อสามารถลบหรือเพิ่มกลุ่มที่รถเข็นสินค้าได้

 

3.3.ออกใบสั่งซื้อ: คำสั่งซื้อถูกสร้างขึ้นหลังจากขายสินค้าในรถเข็นช็อปปิ้งแล้ว แพลตฟอร์มนี้จะให้บริการการพิมพ์ หลังจากสร้างใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วกลุ่มทรัพยากรจะถูกล็อคและผู้ซื้อรายอื่นไม่สามารถซื้อสินค้าที่ได้ทำการสั่งซื้อแล้ว

 

3.4.การชำระเงินและการสั่งซื้อมีผลบังคับใช้

 

3.4.1.ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินตามคำสั่งซื้อในวันที่สร้างคำสั่งซื้อนั่นคือการชำระเงินควรดำเนินการภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากสร้างใบสั่งซื้อ ใบสั่งจะไม่มีผลจนกว่าการชำระเงินจะเสร็จสมบูรณ์ หากผู้ซื้อชำระเงินที่ค้างชำระแพลตฟอร์มจะยกเลิกคำสั่งซื้อและมีคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ สิทธิในการใช้มาตรการการจัดการค่าเริ่มต้น

 

3.4.2.ใบสั่งซื้อทั้งหมดบนแพลตฟอร์มจะได้รับเงินจากผู้ซื้อและผู้รับคือ บริษัท I Steel Thaiอีคอมเมิร์ต จำกัด สำหรับแหล่งที่มีอยู่ในคลังผู้ซื้อสามารถเลือกที่จะชำระเงินล่วงหน้าหรือชำระเงินมัดจำและชำระเงินเต็มจำนวนเป็นการชำระเงินทั้งหมดตามใบสั่งซื้อหนึ่งก้อนหลังจากชำระเงินเต็มจำนวนแล้วใบสั่งซื้อจะมีผลโดยสามารถเลือกรับเงินฝากตามอัตราส่วนเงินฝากที่ผู้จัดจำหน่ายกำหนด

 

3.4.3.การชำระเงินเสร็จสมบูรณ์หลังจากใบสั่งซื้อมีผลบังคับใช้ ผู้ซื้อสามารถพิมพ์สัญญาซื้อได้ด้วยตัวเอง ทางแพลตฟอร์มจะสร้างสัญญาที่เป็นข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีผลตามสัญญาตัวอย่างที่กำหนดโดยแพลตฟอร์มสัญญาจะยังคงอยู่ในแพลตฟอร์มและคู่สัญญาซื้อขายไม่จำเป็นจะต้องไม่เซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้ซื้อไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดต่อการผิดสัญญา

 

3.4.4.สำหรับแหล่งสินค้า หากชำระเงินล่วงหน้าเต็มจำนวน หากผู้ซื้อไม่ชำระเงินในวันเดียวกันแพลตฟอร์มมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อเพียงฝ่ายเดียว คำสั่งซื้อสำหรับการฝากเงินนั้นมีผลโดยหากผู้ซื้อไม่ชำระเงินภายในวันทำการที่ระบุหลังจากที่คำสั่งซื้อมีผล สำหรับจำนวนเงินที่สั่งซื้อที่เหลือแพลตฟอร์มมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อเพียงฝ่ายเดียว

 

3.4.5.หากผู้ซื้อชำระเงินตามแหล่งที่มาของผู้ซื้อ ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า เมื่อผู้ซื้อถือรายการสินค้าที่ถูกต้องของแพลตฟอร์มไปยังคลังสินค้าที่กำหนดจากผู้ขาย หลังจากที่แพลตฟอร์มและผู้ขายยืนยันข้อเท็จจริง ผู้ขายจะทำตามประเภทการสั่งซื้อเริ่มต้นกับผู้ซื้อ จำนวนเงินชดเชย 20,000 บาทต่อหนึ่งใบคำสั่งซื้อ ผู้ซื้อสัญญาว่าหลังจากได้รับค่าผิดสัญญาหรือประนีประนอมกับผู้ขายแล้วจะไม่เรียกร้องค่าชดเชยกับทางแพลตฟอร์มและผู้ขายในเรื่องการผิดสัญญาอีกต่อไป

 

3.5.ผู้ขายสามารถขายแหล่งทรัพยากรให้กับผู้ซื้อได้ การขายแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ การสร้างสัญญาโดยตรงและระบุสินค้าให้ผู้ซื้อที่กำหนดไว้ เนื่องจากแพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มการค้าปลีกเหล็กแบบอิเล็คทรอนิคส์แบบเหล็กของบุคคลที่สาม ผู้ขายกับแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มและผู้ซื้อเป็นสัญญาที่ต้องทำกันไปมา ดังนั้นมีเพียงผู้ขายออกใบแจ้งหนี้ให้ทางแพลตฟอร์ม หลังจากที่ใบรับรองการชำระภาษีและแพลตฟอร์มยืนยันถูกต้องเท่านั้น คุณสามารถออกใบแจ้งหนี้ให้กับผู้ซื้อได้

 


บทที่ 4 การจัดการส่งสินค้า

 

4.1.สำหรับทรัพยากรของคลังสินค้า หลังจากที่ผู้ซื้อ ซื้อทรัพยากรบนแพลตฟอร์มและจ่ายเงินเต็มจำนวน จะจัดส่งสินค้าภายใน 15 วันหรือไปที่คลังสินค้าเพื่อตรวจสอบสินค้า ในกรณีที่ไม่มีหรือมีความเสียหายต่อสินค้าควรแจ้งให้แพลตฟอร์มได้รับรู้โดยทันที หากผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้าภายใน 15 วันหรือไปที่โกดังเพื่อตรวจสอบสถานที่ตรวจไม่พบสินค้าในขณะส่งมอบ (ไม่มีการดำรงอยู่หรือสูญหายระหว่างทาง) หรือสินค้าเสียหาย ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบต่อกฎหมายและผลที่ตามมาในกรณีที่สินค้าชำรุด คลังสินค้าจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสำหรับสินค้าที่ไม่ได้ส่งในวันและผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาที่เกิดขึ้น เมื่อสินค้าไม่ได้รับการส่งมอบตรงเวลาและต้องคำนวณค่าสินค้าพร้อมค่าคลังสินค้าในขณะที่รับสินค้า

 

4.2.ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบสินค้าที่จะรับได้ที่หน้า"ฉันต้องการรับสินค้า" สร้างแผนการรับสินค้าและดูข้อมูลการรับสินค้าผู้ซื้อระบุโดยผู้ซื้อสามารถไปที่คลังสินค้าเพื่อรับสินค้าได้ หากใช้วิธีการชำระเงินของผู้ซื้อในการชำระราคาซื้อ จะไม่สามารถทำแผนการส่งสินค้าก่อนที่สินค้าที่ยังไม่ได้รับการชำระเงินและค่าธรรมเนียม ไม่สามารถทำแผนการจัดส่งสินค้าได้

 

4.3.รายการบรรทุกสินค้าบนแพลตฟอร์มมีข้อจำกัด เพื่อการสกัดสินค้าที่กำหนดไว้ของแพลตฟอร์มและไม่มีจุดประสงค์อื่น ไม่สามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับใบรับรองสิทธิในทรัพย์สินบริการทางการเงินและบริการรับประกันอื่น ๆ การโอนหรือจำนำไม่ได้รับอนุญาต ไม่ถูกต้องหากผู้ซื้อหรือบุคคลที่สามใช้รายการสินค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแพลตฟอร์มดังกล่าวจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ภาระผูกพัน ยกเว้นรายการสินค้าที่ถูกต้องและถูกต้องผู้ซื้อจะต้องไม่ลอกหรือปลอมแปลงหนังสือรับรองสินค้าที่ระบุโดยผู้ซื้อ รายการสินค้าที่ได้รับการคัดลอกหรือดัดแปลงไม่ถูกต้อง

 

4.4.ผู้ซื้อคลิกยืนยันใบเสร็จรับเงินบนแพลตฟอร์มและต้องการยืนยันว่าสินค้าได้รับจริงแล้ว หากผู้ซื้อไม่ยืนยันว่าสินค้าได้รับจริงให้คลิกที่การยืนยันการรับสินค้า ผู้ซื้อรับผิดชอบความเสี่ยงที่ตามมาทั้งหมดหลังจากการส่งมอบ ซึ่งทางแพลตฟอร์มจะได้รับการยกเว้น 

 

4.5.ประเภทของแหล่งข้อมูลที่ซื้อบนแพลตฟอร์มผู้ซื้อต้องชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าตามประเภทที่แตกต่างกันเมื่อรับสินค้า นับจากวันที่สัญญามีผลบังคับใช้ค่าจัดเก็บและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้าจะตกเป็นภาระผู้ซื้อ สำหรับคลังสินค้าที่สามารถใช้บริการด่วนของคลังสินค้าผู้ซื้อที่มีสิทธิ์สามารถเลือกที่จะชำระเงินแบบออฟไลน์ไปที่คลังสินค้าหรือผ่านแพลตฟอร์มได้ หากผู้ซื้อใช้บริการจัดเก็บค่าบริการคลังสินค้าอย่างรวดเร็ว มาตรฐานการเรียกเก็บเงินจะต้องเป็นไปตามข้อตกลงบนแพลตฟอร์ม (ยกเว้นข้อตกลงด่วนแยกต่างหากของผู้ขาย) และผู้ซื้อจะต้องชำระค่าธรรมเนียมคลังสินค้าแก่พัสดุภัณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดหลังจากการจัดส่ง หากผู้ซื้อไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาดังกล่าวแพลตฟอร์มอาจใช้มาตรการเช่น ระงับใบกำกับการขาย หักค่าใช้จ่ายที่ตามมา ลดอันดับและบล็อกบัญชีและรักษาสิทธิในการดำเนินการต่อตามความรับผิดชอบของผู้ซื้อ สำหรับคลังสินค้าที่ไม่มีบริการเก็บค่าบริการคลังสินค้า ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเก็บรักษากับคลังสินค้า

 

บทที่ 5 การคัดค้านผลิตภัณฑ์

 

5.1.การคัดค้านเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หมายถึง ความไม่สอดคล้องและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งโดยผู้ซื้อตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อตกลงทางเทคนิคที่กำหนดไว้ในสัญญาเนื่องจากองค์ประกอบทางเคมี ขนาดทางเรขาคณิตคุณภาพพื้นผิวคุณสมบัติทางกลองค์กรทางโลหะวิทยา บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ข้อบกพร่องข้อผิดพลาดในการจัดส่ง ความเสียหายต่อสินค้า ฯลฯ และสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการขอลดราคากับแพลตฟอร์มได้ 


5.2.ระยะเวลาการตรวจสอบ: หากผู้ซื้อไม่เห็นด้วยกับปริมาณและคุณภาพที่ปรากฏให้เสนอให้ผู้ขายภายใน 10 วันหลังจากได้รับสินค้า หากไม่ส่งการคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม การยอมรับคุณภาพขององค์ประกอบทางเคมีและสมบัติเชิงกลที่เป็นมาตรฐาน จะต้องได้รับการรับประกัน หากมีข้อกำหนดพิเศษสำหรับระยะเวลาการยอมรับ ทั้งสองฝ่ายจะต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร

 

5.3.ใบสั่งซื้อจะสร้างขึ้นภายใน 15 วันนับจากวันสั่งผลิตสินค้า สินค้าในคลังสินค้าเดิมไม่ได้ถ่ายโอน และผู้ขายยอมรับการคัดค้านการเกิดสนิมและรอยขีดข่วน หลังจากวันที่สร้างใบสั่งซื้อไม่ว่าผู้ซื้อและคลังสินค้าจะปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดส่งหรือไม่ ผู้ขายจะไม่ยอมรับข้อคัดค้านในกรณีที่เกิดจากสนิมและรอยช้ำและผู้ซื้อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเจรจาตกลงกัน ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในแพ็คเกจธรรมดา 


5.4.ผู้ซื้อเสนอคำคัดค้านเกี่ยวกับคุณภาพ (พร้อมกับหนังสือการรับประกันสินค้าหนังสือคู่มือและข้อมูลอื่นๆจากโรงงาน) หลังจากการอุทธรณ์ ผู้ดำเนินการคัดค้านแพลตฟอร์มจะตรวจสอบภายใน 2 วันทำการ หากเป็นไปตามมาตรฐานสำหรับการคัดค้านด้านคุณภาพของแพลตฟอร์มจะได้รับการอนุมัติ หากไม่ปฏิบัติตามคำชี้ขาดคำร้องจะต้องถูกปฏิเสธและให้การอธิบาย

 

5.5.หลังจากได้รับการคัดค้านแล้ว ฝ่ายค้านแพลตฟอร์มจะเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการคัดค้านของผู้ขายระยะเวลาในการลงนามในข้อตกลงในการเรียกร้องสิทธิ์โดยทั่วไปคือ 45 วันทำการหลังจากที่โครงการมีการจัดตั้งขึ้น

 

5.6.การดำเนินการตามข้อตกลงการเรียกร้องค่าชดเชยระหว่างแพลตฟอร์มกับผู้ซื้อ

 

5.6.1.สำหรับวิธีการจัดการคัดค้านผลตอบรับด้านคุณภาพ หลังจากการลงนามในข้อตกลงการอ้างสิทธิ์ผู้ซื้อจะกลับไปที่แพลตฟอร์มและดำเนินการโอนสินค้าเสร็จสิ้นและผู้ซื้อจะแสดงใบรับรองการโอนย้ายสินค้าไปยังแพลตฟอร์มหรือผู้ขาย

 

5.6.2.หากแพลตฟอร์มได้ออกใบกำกับสินค้าการขายให้กับผู้ซื้อ หลังจากโอนสิทธิการขนส่งสินค้าแล้ว ผู้ซื้อจะส่งหนังสือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไปยังแพลตฟอร์ม หลังจากที่แพลตฟอร์มได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วแพลตฟอร์มจะออกใบแจ้งหนี้สีแดงและคืนเงินให้กับบัญชีของผู้ซื้อ หากแพลตฟอร์มไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้การขายให้แก่ผู้ซื้อและหลังจากการโอนสินค้าแพลตฟอร์มจะคืนเงินให้กับผู้ซื้อไปยังบัญชีผู้ซื้อ

 

5.6.3.สำหรับวิธีการคัดค้านด้านคุณภาพ หลังจากลงนามในข้อตกลง ผู้ซื้อจะส่งจดหมายแจ้งเตือนสีแดงไปยังแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มจะได้รับจดหมายแจ้งสีแดงและออกใบแจ้งหนี้และจะคืนเงินให้กับผู้ซื้อไปยังบัญชีผู้ซื้อ

 

5.7.สิ้นสุดการคัดค้าน

 

5.7.1.หลังจากที่ผู้ขายและผู้ซื้อได้รับผลตอบรับหรือทำการร้องเรียนเสร็จสิ้น การคัดค้านด้านคุณภาพจะสิ้นสุดลง

 

5.7.2.หลังจากสิ้นสุดการคัดค้านเรื่องคุณภาพ ผู้ขายหรือผู้ซื้ออาจปฏิเสธข้อเสนอแนะในเรื่องเดียวกันได้ อีกและทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสละสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมาย

 

5.8.ข้อตกลงการจัดการด้านคุณภาพของผู้ซื้ออยู่ในระหว่างดำเนินการ

ในขั้นตอนการจัดการเรื่องการคัดค้านเรื่องคุณภาพแผนกที่เกี่ยวข้องของแพลตฟอร์มจะกำหนดว่าผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามข้อคัดค้านดังกล่าวเพื่อจัดการกับการดำเนินธุรกิจในกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องเช่น การลงนามในข้อตกลงการอ้างสิทธิ์การโอนสินค้า การยืนยันการรับสินค้าและการดำเนินการเครื่องมือทางการเงิน รวมถึง รูปแบบของความรับผิด แต่ไม่จำกัด เฉพาะการปรับลดระดับการปิดกั้นหมายเลขบัญชีและหักค่าธรรมเนียมในการทำรายการครั้งต่อไปโดยอัตโนมัติ

 

บทที่6 ความรับผิดต่อการผิดสัญญา

 

6.1.สำหรับคำสั่งซื้อที่ค้างชำระหรือจำนวนเงินที่ชำระไม่เป็นไปตามคำสั่งที่ตกลงกัน ผู้ซื้อจะต้องรับผิดต่อการผิดสัญญาในรูปของการระงับการซื้อขาย การแช่แข็งของบัญชี ยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าและการจัดส่งใหม่ หากผู้ซื้อต้องการดำเนินการต่อสิทธิการซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องชำระคืนบัญชี 20,000 บาทต่อใบ สำหรับสัญญาเงินฝากผู้ซื้อยังต้องรับผิดต่อการผิดสัญญา

 

6.2.หลังจากผู้ซื้อผิดนัดผู้ขายอาจเลือกที่จะเรียกร้อง สละสิทธิ์ค่าชดเชย หากผู้ขายเลือกที่จะเรียกร้องสละสิทธิ์ค่าชดเชย บัญชีของผู้ซื้อจะถูกทำลายโดยอัตโนมัติ

 

6.3.หากผู้ซื้อ ทำการซื้อและชำระเงิน ผู้ซื้อจะไม่สามารถชำระเงินรายการสินค้าที่ถูกต้องของผู้ซื้อไปยังคลังสินค้าที่กำหนดได้เนื่องจากเหตุผลของผู้ขาย หลังจากที่แพลตฟอร์มและผู้ขายยืนยันว่าเป็นความจริงผู้ขายจะชำระเงินให้แก่ผู้ซื้อตามประเภทของการผิดนัดของใบสั่ง จำนวนเงินในการสั่งซื้อ 20,000 บาท ต่อหนึ่งใบสั่งซื้อ ผู้ซื้อสัญญาว่าหลังจากได้รับค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการชำระบัญชีจะไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ขายในกรณีที่เกิดการผิดสัญญา


6.4.คำสั่งซื้อโดยตรงของสัญญาที่สร้างขึ้นโดยตรงจะถูกเพิกถอนโดยอัตโนมัติในนั้น และผู้ซื้อจะไม่รับผิดต่อการผิดสัญญา

 

บทที่ 7 อนุสัญญาอื่น ๆ

 

7.1.หากสัญญาไม่สามารถบรรลุผลได้ เนื่องจากเหตุสุดวิสัย ฝ่ายผิดนัดจะไม่รับผิดต่อการผิดสัญญา

 

7.2.วันที่ที่กล่าวถึงในกฎเหล่านี้เป็นวันตามปฏิทินตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 23:59:59 น. ในวันเดียวกันและไม่รวมวันหยุด

 

7.3.ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท คู่กรณีจะระงับข้อพิพาทโดยการเจรจาหากการเจรจาล้มเหลวให้ยื่นต่อศาลที่ บริษัท I Steel Thai ลงทะเบียนเพื่อดำเนินการแก้ไข

 

7.4.กฎนี้จะมีผลเมื่อผู้ซื้อลงทะเบียนเสร็จสิ้นโดยคลิกที่ "ลงทะเบียนเสร็จสิ้น" และมีผลบังคับใช้ ทางแพลตฟอร์มขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูล