สวัสดียินดีต้อนรับสู่แพลตฟอร์ม iSteelThai เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนฟรี

วิธีเปิดประมูลออนไลน์

 

การเปิดประมูลสินค้าออนไลน์

 

 

***กติกาการเปิดประมูลสินค้าออนไลน์***

1. ผู้ตั้งประมูล ต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมก่อนทุกครั้ง

    (อัตราค่าธรรมเนียม  20 สตางค์/กิโลกรัม หรือ 200 บาท/ตัน)

    *ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการประมูลแต่ละครั้งคือ 5,000 บาท

    *หากผู้ตั้งประมูลมีค่าธรรมเนียมน้อยกว่า 5,000 บาท ต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ คือ เต็ม 5,000 บาท แต่เมื่อจบการประมูลแต่ละครั้ง ระบบจะโอนเงินส่วนที่เหลือคืนให้ เช่น ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท ต้องโอนค่าธรรมเนียม 5,000 บาท เมื่อจบการประมูล จะโอนคืนให้ 3,000 บาท เป็นต้น

 

2. หากผู้ตั้งประมูลกำหนดเงินค่าประกันการประมูล ผู้ร่วมประมูลทุกรายจะต้องฝากเงินเข้าเพื่อเข้าร่วมการประมูลตามจำนวนนั้นๆ ถึงจะร่วมประมูลได้

 

3. เมื่อจบการประมูล หากไม่มีผู้ร่วมประมูล (การประมูลล้มเหลว) เงินค่าธรรมเนียมจะถูกโอนคืนแก่ผู้ตั้งประมูล และเงินค่าประกันการประมูลจะถูกโอนคืนแก่ผู้ร่วมประมูลทุกคน

 

4. เมื่อจบการประมูล หากมีผู้ชนะการประมูล เงินค่าประกันการประมูลจะถูกโอนคืนแก่ผู้ร่วมประมูลที่ไม่ชนะทุกคน

 

 

วิธีการเปิดประมูลสินค้าออนไลน์

1.  ท่านสามารถทำการเปิดประมูลสินค้าออนไลน์ผ่านระบบประมูลของ iSteelThai ได้ โดยเข้าที่ ศูนย์ผู้ขาย -> การประมูลของฉันกดที่ปุ่ม [เพิ่มการประมูล]

auction_01.png


 

2. กรุณากรอกรายละเอียดการประมูล, ข้อมูลสินค้าที่นำขึ้นประมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะ  เวลาเริ่มต้น, เวลาสิ้นสุด ซึ่งควรมีระยะเวลาที่มากพอ (โดยปกติคือ 3-7 วัน) 

*เวลาเริ่มต้น ควรกำหนดให้มีระยะเวลาห่างจากเวลาปัจจุบันประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้ร่วมประมูลที่สนใจได้ลงทะเบียนมากที่สุด


จำนวนเงินฝาก หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดให้ผู้ร่วมประมูลต้องฝากเงินเข้าสู่ระบบ iSteelThai เพื่อจุดประสงค์ในการรับประกันการประมูลในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลไม่ชำระเงินหรือไม่ทำตามสัญญาการประมูล เงินส่วนนี้จะถูกโอนให้ผู้ตั้งประมูลโดยอัตโนมัติ

 

เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด [เซฟ]

auction_02.png

 


3. ระบบจะนำมาที่หน้าการประมูล ให้กด [เสนอ] เพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียม

auction_03.png

 


4. โอนเงินชำระค่าธรรมเนียมการประมูล แล้วรอระบบ iSteelThai แจ้งกลับมา

 

5. จะมีการแจ้งเตือน ให้ท่านเข้าที่เมนู ประมูล” ที่หน้าเว็บไซต์ หรือ [คลิกที่นี่] จะมีรายการประมูลของท่านปรากฏขึ้น โดยจะบอกระยะเวลาถอยหลังก่อนเริ่มการประมูล (ผู้ที่สนใจร่วมประมูล จะสามารถลงทะเบียนการประมูลได้ในช่วงเวลานี้)

auction_04.png

 

หากมีผู้ร่วมประมูลลงทะเบียนแล้ว จะปรากฏการเปลี่ยนแปลงข้อความแบบนี้

auction_05.png

 


6. เมื่อถึงเวลาการประมูล รายการการประมูลของท่านจะปรากฏเวลานับถอยหลังจนถึงเวลาสิ้นสุดการประมูล(1) และจำนวนผู้เข้าชม(2) ท่านสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ [คำสั่ง]

auction_06.png


 auction_07.png

 


7. เมื่อหมดเวลาประมูล ระบบจะแจ้งสถานะว่า การประมูลของท่านมีการซื้อขายทอดตลาดแล้ว

auction_08.png

 

 

หลังจากนั้น ให้ผู้ชนะการประมูลติดต่อไปยังผู้ตั้งประมูล เพื่อชำระเงินและรับสินค้าตามการตกลงกันของทั้งสองฝ่าย


***หมายเหตุ : หากไม่มีผู้เข้าร่วมการประมูล ระบบจะแจ้งให้ท่านทราบว่า การประมูลล้มเหลว และระบบจะทำการโอนเงินค่าธรรมเนียมคืนแก่ผู้ตั้งประมูล  

 

 

8. ให้ท่านเข้าที่หน้า ศูนย์ผู้ขาย > ใบสั่งซื้อของธุรกรรม > รายการสั่งซื้อการประมูล[กด] กดที่ [อัพโหลดสัญญา] เพื่ออัพโหลดสัญญาการซื้อขายแก่ผู้ที่ชนะการประมูล

auction_09.png

 

เมื่ออัพโหลดเสร็จแล้ว กดที่ [เรือ] (ส่งใบสัญญา-ภาษายังผิดอยู่บางส่วน)

auction_10.png

 

9.

เมื่อผู้ชนะการประมูลได้กดปุ่ม [รับ] ใบสัญญา  ระบบจะโอนเงินค่าประกันการประมูลคืนให้แก่ผู้ชนะการประมูล และแจ้งให้ทราบว่า   การทำธุรกรรมสมบูรณ์(1) ท่านสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดการทำธุรกรรมได้(2) เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน


auction_11.png

 

รายละเอียดการทำธุรกรรม

auction_12.png