สวัสดียินดีต้อนรับสู่แพลตฟอร์ม iSteelThai เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนฟรี

วิธีจัดส่งสินค้าผ่าน iSteelThai

 

ขั้นตอนการจัดส่งสินค้า

ระบบการจัดส่งสินค้าของ iSteelThai มี 3 ช่องทาง ตามที่ผู้ซื้อได้เป็นผู้เลือก คือ

1.   ลูกค้ารับสินค้าด้วยตนเอง

2.   จัดส่งสินค้าโดยผู้ขาย

3.   จัดส่งสินค้าโดย iSteelThai


ช่องทางที่ 3 จัดส่งสินค้าโดย iSteelThai

er03.png

 

ขั้นตอนการจัดส่งโดย iSteelThai

1. ให้ผู้ขายคลิกที่ ศูนย์ผู้ขาย > ใบสั่งซื้อของธุรกรรม > รายการสั่งซื้อ


2. คลิก การตรวจสอบ

er03_01.png


 


3. ผู้ขายตรวจสอบรายละเอียดสินค้า(1), คลิก รับการยืนยัน(2) จะมีกล่องข้อความปรากฏ ให้คลิก เห็นด้วย

er03_02.png

 er01_03.png


 

4. คลิก สร้างบัตรกำนัล


5. คลิก พิมพ์ใบรับรอง หรือ Bill of lading-ผู้ขาย เพื่อเป็นใบหลักฐานยืนยันที่ทาง iSteelThai ต้องเซ็นต์ เมื่อตัวแทนจากทาง iSteeelThai มารับสินค้า


6. เมื่อ iSteelThai รับสินค้าจากคุณแล้ว จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาไม่นาน

 

7. เมื่อ iSteelThai ตรวจสอบเสร็จแล้ว ระบบจะมีการแจ้งเตือน ให้ผู้ขายเข้าที่ ศูนย์ผู้ขาย > ใบสั่งซื้อของธุรกรรม > รายการสั่งซื้อ แล้วกดยื่นคำร้องเบิกเงินที่ ยืนยันการแจ้งหนี้ ระบบจะทำใบแจ้งหนี้เพื่อให้ทาง iSteelThai โอนเงินค่าสินค้าให้กับผู้ขาย

er03_03.png


 

 

8. เมื่อ iSteelThai ได้ตรวจสอบและโอนเงินแล้ว ระบบจะมีการแจ้งเตือน ถือว่าการทำธุรกรรมสมบูรณ์(1) ผู้ขายสามารถดูรายละเอียดการโอนเงินได้ที่ ดูข้อมูลรับรองรายละเอียด(2) เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

er03_04.png